KosherHolland.nl Leeg plaatje Kosher

witregel
Wat is Koshercertificering Leeg plaatje

Consumenten en gebruikers van halffabrikaten dienen zeker te weten dat de producten die zij gebruiken, geoorloofd zijn naar Joodse maatstaven. Door een betrouwbaar kosjercertificaat kunnen zij er op vertrouwen dat hetgeen zij gebruiken, verwerken of consumeren, inderdaad geoorloofd is voor Joodse mensen.

Doordat onze deskundigen een oordeel vellen en de productie beoordelen, kunnen zij een verklaring afgeven dat deze kosjer is.
Dit kosjercertificaat begeleidt het geproduceerde tot en met de eindgebruiker.

Leeg plaatje Opperrabbinaat voor Nederland Opperrabbinaat voor Nederland Leeg plaatje